Thông báo đăng ký dự thi Olympic cấp Trường năm học 2019 - 2020

22/11/2019

Văn phòng Chương trình tiên tiến thông báo tới toàn thể sinh viên CTTT kế hoạch tổ chức thi Olympic cấp Trường năm học 2019 - 2020 như sau:

Thời hạn đăng ký: Đến 17h00 ngày 10/02/2020. Đăng ký trực tuyến TẠI ĐÂY

Lưu ý: Mỗi sinh viên được đăng ký tối đa 02 môn. (Chi tiết xem file đính kèm)

Tải về tại đây