Thông báo Học bổng SPE

13/10/2019

Hiệp hội kỹ sư dầu khí Việt Nam SPE Việt Nam tiếp tục trao tặng những suất học bổng giá trị để tuyên dương và khích lệ tinh thần học tập đối với các bạn Sinh viên năm học 2018-2019.

Giá trị học bổng: 3 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10.000.000 VND bằng tiền mặt.

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 24:00h ngày 27/10/2019 (Hướng dẫn như trong ảnh bên dưới).

 

 Đối tượng được xét học bổng:

- Sinh viên năm 3+.
- Sinh viên là thành viên của SPE, có thành tích học tập xuất sắc, tham gia đầy đủ và tích cực các hoạt động của SPE Việt Nam.
- Sinh viên chuyên ngành Dầu Khí.
- Sinh viên có thành tích học tập tốt, tối thiểu tổng điểm trung bình từ 7.5/10 trở lên.

 

(HUMG SPE)