JGC Việt Nam tuyển dụng

26/12/2019

Bachelor’s degree in petrochemical engineering or chemical engineering Good command of Auto CAD and MS office Good English communication skills Hands-on knowledge and experience in process design, and Knowledge of international codes and standards of process engineering. Knowledge of firefighting system design is one advantage but not mandatory

Tổng Công ty Hoá dầu Petrolimex tuyển dụng Kỹ sư Hóa dầu

08/06/2017

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex là một Tổng Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, đang có nhu cầu tuyển dụng các ứng viên làm việc tại Tổng Công ty, cụ thể như sau:

PV Shipyard tuyển dụng gấp số lượng lớn Nhân sự

01/06/2017

Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) được ra đời năm 2007 bởi các cổ đông chiến lược là: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama), Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) dưới sự hỗ trợ to lớn về chính sách và chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ là phát triển lớn mạnh ngành cơ khí chế tạo giàn khoan dầu khí tại Việt Nam.