Tổng Công ty Hoá dầu Petrolimex tuyển dụng Kỹ sư Hóa dầu

08/06/2017

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex là một Tổng Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, đang có nhu cầu tuyển dụng các ứng viên làm việc tại Tổng Công ty, cụ thể như sau:

PV Shipyard tuyển dụng gấp số lượng lớn Nhân sự

01/06/2017

Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) được ra đời năm 2007 bởi các cổ đông chiến lược là: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama), Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) dưới sự hỗ trợ to lớn về chính sách và chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ là phát triển lớn mạnh ngành cơ khí chế tạo giàn khoan dầu khí tại Việt Nam.

Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ tuyển dụng Kỹ sư vận hành chuyên ngành: Lọc - Hóa dầu

24/05/2017

Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (Petrovietnam Gas South East Transmission Company) là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (Petrovietnam Gas) – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hoạt động trên lĩnh vực thu gom, vận chuyển và phân phối khí.