Ngành Kỹ thuật Hóa học là gì ?

06/09/2019

Trong xã hội hiện đại, không ở đâu trong khắp cuộc sống lại không có dấu ấn của Công nghệ hóa học . Ngày nay, những sản phẩm của ngành này phổ biến đến mức chúng ta hầu như quên mất đó từng là những phát minh vĩ đại làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của con người như nhựa hay cao su nhân tạo v.v...

Đề án Tuyển sinh năm 2019 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

09/01/2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo đề án tuyển sinh năm 2019.