Thông báo v/v thu học phí HKI, năm học 2019-2020

13/11/2019

Văn phòng Chương trình thông báo tới sinh viên các lớp CTTT kế hoạch thu học phí học kỳ I, năm học 2019-2020 như sau:

1. Mức thu: Theo Quyết định số 846/QĐ-MĐC ngày 01/07/2019 của Hiệu trưởng NHà trường;

2. Thời gian thu: Từ 12/11/2019 đến 22/11/2019. Đối với sinh viên đang học GDQP cho phép nộp muộn hơn (sau khi hoàn thành học phần GDQP);

3. Phương thức thu: Sinh viên nộp tiền mặt trực tiếp tại Phòng Kế hoạch tài chính, Phòng 3.14 Nhà C12.

Mọi thông tin, sinh viên vui lòng liên hệ cô Hường VP CTTT, ĐT 024.63284518

Chi tiết xem file đính kèm:

 

Tải về tại đây