Lịch thi lần 2 các môn HKII, năm học 2018-2019

02/10/2019

LỊCH THI LẦN 2

Các môn thuộc HKII, năm học 2018 - 2019

STT Mã Học Phần Học phần Số TC Lớp học phần S.lượng SV Phòng thi Ngày thi Thời gian Giảng viên
1 HIS 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Lớp CTTT K9 5 A 202 12/10/2019 8h00 Lê Thị Yến
2 ENL 1 Tiếng Anh 1 4 Lớp CTTT K9 5 A 202 19/10/2019 14h00 Nguyễn Hồng Vân
3 ENG 45 Tính chất vật liệu 4 Lớp CTTT K8+K9 23 A 202 19/10/2019 8h00 Tống Thị T.Hương
4 ECH 166 Xúc tác 3 Lớp CTTT K7 24 A 301 19/10/2019 8h00 Phạm Xuân Núi
5 CHE 110B Hóa lý 4 Lớp CTTT K7 14 A 301 12/10/2019 8h00 Tống Thị T.Hương
6 ECH 152B Nhiệt động học 2 4 Lớp CTTTT K7 2 A 301 19/10/2019 14h00 Phạm Trung Kiên
7 ECH 142 Truyền nhiệt 4 Lớp CTTT K7 21 A 301 26/10/2019 8h00 Công Ngọc Thắng
8 CHE 115 Phân tích dụng cụ 4 Lớp CTTT K7 22 A 301 02/11/2019 8h00 Tống Thị T.Hương
9 BIS 102 Công nghệ sinh học 3 Lớp CTTT K7 19 A 301 09/11/2019 8h00 Phạm Xuân Núi

VP CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

(Đã ký)

TS. Vũ Kim Thư

(VP-CTTT)

Tải về tại đây