Đăng ký thi lần 2, các môn học thuộc HK2 năm học 2018 - 2019 (cho các lớp Chương trình tiên tiến K6, K7, K8, K9)

09/09/2019

Văn phòng Chương trình tiên tiến tổ chức thi lần 2 các môn học thuộc HK II năm học 2018 - 2019 cho sinh viên các lớp K6, K7, K8, K9. Cụ thể như sau:

Thông báo về việc kiểm tra tiếng Anh cho sinh viên 2 lớp CTTT K1 và K2

20/02/2012

Căn cứ vào kế hoạch học tập và làm việc của CTTT ngành Kỹ thuật Hóa học, chuyên ngành Lọc - Hóa dầu; Căn cứ vào Chương trình đào tạo của CTTT; Được sự...