Thông báo xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2019

16/08/2019

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo xét tuyển bổ sung vào đại học chính quy năm 2019

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với các ngành năm 2019

25/07/2019

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Mỏ - Địa chất thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đợt 1 trình độ đại học chính quy năm 2019 đối với thí sinh ở khu vực 3 như sau:

Tuyến sinh và Đăng kí học Chương trình tiên tiến 2019

06/06/2019

Năm học 2019 - 2020 Chương trình tiên tiến tiếp tục tuyển sinh khóa 10, học bằng tiếng Anh theo chương trình học của trường đối tác UC Davis - California, Mỹ.

Chương Trình Tiên Tiến - HUMG Open Day 2017

18/04/2017

Chương trình tiên tiến tham gia tổ chức HUMG Open Day 2017, tư vấn tuyển sinh, trải nghiệm làm sinh viên...

Xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT năm 2017

15/04/2017

Xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT