Thông báo Lịch học môn Giáo dục quốc phòng – An ninh

04/11/2019

THÔNG BÁO

Kế hoạch học môn Giáo dục quốc phòng – An ninh

Căn cứ Quy định về đào tạo đối với học phần Giáo dục quốc phòng và An ninh (GDQP-AN) và kế hoạch của Nhà trường, Văn phòng Chương trình tiên tiến thông báo tới sinh viên các lớp Chương trình tiên tiến lịch học môn GDQP-AN như sau:

 1. Kế hoạch học tập
 1. Học phần thực hành tại Lạng Sơn:
 • Đợt 1: Đi Lạng Sơn ngày 07/11/2019 đến ngày 21/11/2019, gồm các lớp CTTT K7 và K10, ghép với K64 Cơ Điện (xe ô tô đón sinh viên tại cổng trường khu A lúc 13h00).
 • Đợt 2: Đi Lạng Sơn ngày 21/11/2019 đến 5/12/2019, gồm các lớp CTTT K8 và K9, ghép với K64 Dầu Khí (xe ô tô đón sinh viên tại cổng trường khu A lúc 13h00).
 1. Học lý thuyết tại Hà Nội: (Xem TKB kèm theo)
 • Thời gian: Từ 09/12/2019 đến 14/12/2019
 • Địa điểm học: HNBG202/302/306.
 • Đối tượng: Sinh viên các lớp CTTT K7, K8, K9, K10.

Ngoài thời gian học GDQP-AN như trên, các lớp vẫn học các môn khác theo TKB).

 1. Các khoản phí, học phí:
 1. Tiền ăn: 60.000đ/ngày/SV x 14 ngày =840.000đ
 2. Xe ô tô đưa đón: 250.000đ/SV        
 3. Quân trang, ở : 210.000đ/SV
 4. Học phí (SV nộp tại phòng KHTC trước ngày 07/11/2019).
 • Đối với sinh viên K7, K8 áp dụng theo Thông tư 31/2012/TT-BGDĐT;
 • Đối với sinh viên K9, K10 áp dụng theo Thông tư 03/2017/TT-BGDĐT.

Lưu ý

- Khi đi Lạng Sơn, sinh viên cần mang theo: Quần áo ấm, áo mưa mỏng, ô, tư trang cá nhân, BHYT, CMND,…

- Mục 1, 2, 3 lớp trưởng liên hệ cô Định Khoa GDQP để nộp tiền và đăng ký quân trang, xe ô tô,..

Trân trọng ./.

VĂN PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

Tải về tại đây