02 Đoàn viên ưu tú của Chương trình tiên tiến được kết nạp Đảng

12/09/2018

Ngày 05/09/2018, hai đoàn viên ưu tú của Chương trình tiên tiến (CTTT) đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là sinh viên Trần Kiều Mỹ và Nguyễn Thị Mai Anh lớp CTTT khóa 4.

Ngày 05/09/2018 vừa qua, hai đoàn viên ưu tú của Chương trình tiên tiến (CTTT) đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là sinh viên Trần Kiều Mỹ và Nguyễn Thị Mai Anh lớp CTTT khóa 4.

Để có được niềm vinh dự này hai bạn đã có quá trình phấn đấu không ngừng trong học tập và có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động phong trào đoàn thể trong suốt thời gian học tập tại CTTT. Trần Kiều Mỹ và Nguyễn Thị Mai Anh cũng là những đoàn viên đầu tiên của liên chi Đoàn CTTT được đứng vào hàng ngũ của Đảng kể từ khi CTTT tách ra sinh hoạt riêng và trở thành một liên chi đoàn độc lập.

Chúc mừng hai bạn và chúc liên chi đoàn CTTT ngày một vững mạnh.

Một số hình ảnh chụp tại buổi Lễ kết nạp Đảng viên:

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn (Bí thư Liên chi đoàn SV khoa Dầu khí) trao Quyết định Kết nạp Đảng cho đồng chí Trần Kiều Mỹ CTTT K4 

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn trao Quyết định Kết nạp Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Mai Anh CTTT K4 

TS. GVC Công Ngọc Thắng (Phó chánh Văn phòng CTTT) tặng hoa chúc mừng 2 tân Đảng viên

                                                                 

VP CTTT