Giáo sư từ trường Đại Học California, Mỹ (UC Davis) tham gia giảng dạy tại Chương trình tiên tiến tháng 6

02/07/2017

Theo đúng lộ trình đào tạo, tháng 6 vừa qua Chương trình tiên tiến – Đại Học Mỏ - Địa chất đã có cơ hội đón tiếp đoàn các giáo sư đầu ngành từ trường UC Davis sang tham gia giảng dạy và nghiên cứu. Đoàn vào bao gồm các Giáo sư tương ứng với các môn giảng dạy như sau:

1. GS. Nael El - Farra - ECH 157 - K4  - 1h30 đến 15h30 tại A-301 (19/6/2017 - 30/6/2017) - TA: TS. Ngô Thanh Hải - BM LHD.

Giáo sư Nael El – Farra đang xây dựng sơ đồ khối nguyên lý kiểm soát cho một hệ thống kín

Process Dynamics and Control (ECH 157): Tổ hợp các phương pháp tính toán trong thiết kế nhằm tối ưu chi phí đầu tư khi tiết kế mà vẫn thu được hiệu quả tối đa trong công nghiệp

2. GS. Brian Higgins - ECH 140 - K6  - 9h đến 11h tại A-201 (19/6/2017 - 30/6/2017) - TA: ThS. Nguyễn Thị Lan Hương - BM Toán.​​

Giáo sư Brian Higgins đang ôn lại kiến thức về cân bằng vật liệu cho các bạn sinh viên trước khi qua bài mới

ECH 140 (Chemical Engineering Analysis - Phân tích kỹ thuật hóa học): Giới thiệu các nguyên lý, phương pháp phân tích được sử dụng trong công nghệ hóa học nói chung và kỹ thuật lọc - hóa dầu nói riêng.

3. GS. Ahmet Palazoglu - ECH 158B - K4  - 9h đến 11h tại A-301 (14/6/2017 - 23/6/2017) - TA: TS. Vũ Văn Toàn - BM LHD.

Design 2 (ECH 158B) - Thiết kế 2: Thực hành chuyên sâu hệ thống mô phỏng Lọc - Hóa dầu trên phần mềm Aspen Plus. Tại đây, tại đây các bạn sinh viên sẽ học được các phương pháp ước lượng, tính toán lãi cũng như độ khả thi của một dự án Lọc - Hóa dầu thông qua môi trường mô phỏng để từ đó có thể điều chỉnh các dự án hợp lý nhất !

Tiến Lê

(VP-CTTT)