Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo ngưỡng điểm xét tuyển đối với các ngành

14/07/2017

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chinh quy năm 2017 đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 như sau:

STT

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu

Tổ hợp

Điểm nhận hồ sơ

1

DH101

Kỹ thuật dầu khí; Kỹ thuật Địa vật lý

180

A00,A01

17.00

2

DH102

Công nghệ kỹ thuật hóa học

60

A00,A01,D01

17.00

3

DH103

Kỹ thuật địa chất

100

A00,A01,A04,A06

15.50

4

DH104

Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

120

A00,A01,C01,D01

15.50

5

DH105

Kỹ thuật mỏ; Kỹ thuật tuyển khoáng

160

A00,A01,D01

15.50

6

DH106

Công nghệ thông tin

370

A00,A01,D01

16.50

7

DH107

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện, điện tử

320

A00,A01

17.00

8

DH108

Kỹ thuật cơ khí

150

A00,A01

15.50

9

DH109

Kỹ thuật công trình xây dựng

150

A00,A01

15.50

10

DH110

Kỹ thuật môi trường

80

A00,A01,B00

15.50

11

DH111

Quản trị kinh doanh; Kế toán

710

A00,A01,D01

16.00

12

DH113

Quản lý đất đai

160

A00,A01,B00,D01

15.50

13

DH301

Kỹ thuật dầu khí; Kế toán; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện, điện tử
Học tại Vũng Tàu

120

A00,A01,D01

15.50

14

TT102

Công nghệ kỹ thuật hóa học - Chương trình tiên tiến

20

A00,A01,D01

16.00

 

 

Ghi chú:

A00: Toán, Vật Lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A04: Toán, Vật lí, Địa lí

A06: Toán, Hóa học, Địa lí

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

C01: Ngữ văn, Toán, Vật lí

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh