Thông báo Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên lớp CTTT K7 (đợt 2-T8/2021)

12/08/2021

Văn phòng Chương trình tiên tiến trân trọng thông báo Lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên lớp CTTT K7, cụ thể như sau:

Thời gian: từ 8h00, ngày 14/08/2021 (thứ Bảy)

Hình thức bảo vệ: Trực tuyến

Quyết định Hội đồng đánh giá Đồ án tốt nghiệp, Danh sách sinh viên đủ điều kiện và được bảo vệ Đợt 2-T8/2021 gồm (Chi tiết xem file đính kèm).

Tải về tại đây