Thông báo Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên lớp CTTT K6 & CTTT K7 (đợt 1-T7/2021)

21/07/2021

Văn phòng Chương trình tiên tiến trân trọng thông báo Danh sách Hội đồng đánh giá và Lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên lớp CTTT K7 & K6 như sau:

Thời gian: từ 8h00, ngày 23/07/2021 (thứ Sáu)

Hình thức bảo vệ: Trực tuyến

Danh sách Hội đồng đánh giá Đồ án tốt nghiệp (Hội đồng 1) cho sinh viên các lớp Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật hóa học (đợt 1- T7/2021) gồm:

  1. TS. Công Ngọc Thắng – Chủ tịch Hội đồng
  2. TS. Ngô Hà Sơn – Thư ký
  3. PGS. TS. Tống Thị Thanh Hương - Ủy viên
  4. TS. Vũ Văn Toàn - Ủy viên

Danh sách Hội đồng đánh giá Đồ án tốt nghiệp (Hội đồng 2) cho sinh viên các lớp Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật hóa học (đợt 1- T7/2021) gồm:

  1. TS. Nguyễn Thị Linh – Chủ tịch Hội đồng
  2. TS. Phạm Trung Kiên – Thư ký
  3. PGS. TS. Bùi Thị Lệ Thủy - Ủy viên
  4. TS. Ngô Thanh Hải  - Ủy viên

Danh sách SV được bảo vệ tốt nghiệp (xem file đính kèm)

Trân trọng !

Tải về tại đây