Thông báo V/v trao bằng tốt nghiệp năm 2019 (đợt 3)

04/02/2020

Nhà trường tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên ĐH, CĐ, liên thông, CTTT được xét tốt nghiệp đợt tháng 11/2019. Chi tiết xem Thông báo đính kèm

Tải về tại đây