Bộ GD&ĐT thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2021

07/12/2020

Căn cứ chương trình hợp tác giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Nguồn nhân lực Hung-ga-ri cho các năm 2019-2021. Bộ GD&ĐT thông báo tuyển sinh đi du học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định như sau:(xem file đính kèm):

Tải về tại đây