Mời tham dự buổi tọa đàm trực tuyến với Trường Đại học Memorial University, Canada.

09/11/2020

Trân trọng kính mời các thầy cô và các bạn sinh viên tham dự buổi tọa đàm trực tuyến với Trường Đại học Memorial University, Canada.

Diễn giả:

1. TS Faisal Khan, đến từ Khoa Kỹ thuật và Khoa học ứng dụng, sẽ có một bài giảng với chủ đề "Dynamic Risk Management of COVID-19: Engineering Perspective".

Bài nói chuyện sẽ phân tích rủi ro của các ngành kỹ thuật trong giai đoạn COVID-19, nêu ra các phương pháp và mô hình xác định, đánh giá, giám sát và quản lý rủi ro để xây dựng một hệ thống và xã hội có khả năng phục hồi.

2. Bà Jinghua Nie, quản lý các chương trình quốc tế, sẽ trình bày các cơ hội học bổng tại Memorial University.

Thời gian: ngày 11/11/2020. Bắt đầu từ 17:15 và sẽ kéo dài trong khoảng 1 giờ.

Buổi tọa đàm sẽ được tổ chức trực tuyến, theo 2 hình thức:

1. Họp trực tuyến tại phòng họp Phổ Yên, tầng 3, nhà C 12 tầng, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, với sự điều phối của Phòng Hợp tác quốc tế.

2. Tự tham gia trực tuyến bằng máy tính cá nhân (chúng tôi sẽ gửi link họp trực tuyến và password khi nhận được đăng ký của người tham dự)

Các thầy cô và các bạn vui lòng đăng ký tham dự tại link sau:

https://forms.gle/xdHVqayCgqcMtBFN9

(International Cooporation of HUMG)