Thông báo sinh viên trở lại trường học tâp trung

09/09/2020

[THÔNG BÁO] Thực hiện thông báo số 465/MĐC-ĐTĐH ngày 08/09/2020 của Nhà trường về việc thực hiện các hoạt động đào tạo khi sinh viên quay trở lại học tập trung tại Trường. Theo đó, sinh viên toàn trường bắt đầu trở lại học tập trung từ ngày 14/09/2020 theo thời khóa biểu và kế hoạch học tập 2020-2021. Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về tại đây