Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ phụ, năm học 2019-2020

03/08/2020

Theo kế hoạch Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ phụ năm học 2019-2020 từ ngày 03 đến 08/08/2020. chi tiết xem file đính kèm

Tải về tại đây