Đăng ký thi lần 2, các môn học thuộc HK2 năm học 2018 - 2019 (cho các lớp Chương trình tiên tiến K6, K7, K8, K9)

09/09/2019

Văn phòng Chương trình tiên tiến tổ chức thi lần 2 các môn học thuộc HK II năm học 2018 - 2019 cho sinh viên các lớp K6, K7, K8, K9. Cụ thể như sau:

1. ĐĂNG KÝ MÔN THI

Đăng ký thi lần 2 cho lớp Chương trình tiên tiến K6 TẠI ĐÂY

Đăng ký thi lần 2 cho lớp Chương trình tiên tiến K7 TẠI ĐÂY

Đăng ký thi lần 2 cho lớp Chương trình tiên tiến K8 TẠI ĐÂY

Đăng ký thi lần 2 cho lớp Chương trình tiên tiến K9 TẠI ĐÂY 

2. THỜI HẠN ĐĂNG KÝ: đến hết ngày 15/09/2019

Lịch thi VP Chương trình tiên tiến sẽ thông báo sau.