TB v/v miễn giảm học phí HK1 năm học 2019-2020 và trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên

18/09/2019

Nhà trường thông báo việc triển khai thủ tục miễn, giảm học phí học kỳ 1, năm học 2019 - 2020, trợ cấp xã hội 6 tháng cuối năm 2019 và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên. Hạn nộp hồ sơ đến 10/10/2019. Hướng dẫn chi tiết xem file đính kèm.

VP CTTT

Tải về tại đây