ERASMUS: I AM ONE THE TWO MILLION WHO DID IT - NGUYEN THANH CONG CTTT-K5

31/05/2017

“My time with Erasmus is one of the highlights of my life so far and I feel truly lucky to participate in this program. Too bad you can only do this once, but this can only make you appreciate the experience even more.”

Sinh viên Chương trình tiên tiến với chương trình trao đổi Erasmus+ tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ AGH - Ba lan

26/05/2017

Năm học 2016 - 2017, sinh viên Chương trình tiên tiến, trong năm đầu tiên đã có 03 bạn được chọn tham gia chương trình đó là: SV Tô Hữu Thăng - CTTT K3; SV Nguyễn Thành Công - CTTT K5; SV Lê Huy Minh - CTTT K5. Năm học 2017 - 2018, Chương trình tiên tiến có thêm 03 sinh viên nhận được học bổng “Erasmus Plus” học tại trường AGH UST trong một học kỳ và sẽ bắt đầu vào tháng 10 năm 2017. Đó là 03 bạn: Vũ Thị Thu Hà - CTTT K4; Phạm Thị Hồng Nhung - CTTT K4 và Ngô Văn Hiếu - CTTT K5.

Buổi giới thiệu Chương trình Học giả Fulbright 2017

16/03/2017

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo tuyển chọn ứng viên đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2017. VSP tài trợ cho học giả Việt Nam đi giảng dạy và/hoặc nghiên cứu tại các viện nghiên cứu hoặc trường đại học Hoa Kỳ trong khoảng từ ba tháng đến chín tháng. Buổi giới thiệu về chương trình sẽ được tổ chức tại phòng Thuận Thành, nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất vào 9h30 ngày 23/3/2017 (thứ năm).

Thông báo Học bổng sau đại học và chương trình trao đổi sinh viên của Đại học Chulalongkorn - Thái Lan

14/03/2017

Đại học Chulalongkorn vừa thông báo sẽ tiếp nhận học viên cho hai bậc đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ với học bổng toàn phần tại trường này kèm theo là chương trình trao đổi sinh viên 1 học kỳ

Học bổng nghiên cứu sinh tại Đại học Công nghệ Suranaree, Thái Lan

02/12/2016

Văn phòng Chương trình tiên tiến trân trọng thông báo chương trình học bổng Tiến sỹ năm 2017 của Trường Đại học Công nghệ Suranaree, Thái Lan dành cho ứng viên...

Cơ hội du học Hàn Quốc chuyên ngành Hóa/Hóa Sinh/Sinh

26/10/2016

Chương trình tiên tiến thông báo tới các bạn sinh viên về học bổng du học chuyên ngành Hóa/Hóa Sinh/Sinh như sau: - Đối tượng: Sinh viên đã tốt nghiệp, muốn...

Thông báo về Học bổng của ASEAN từ trường Đại học Chulalongkorn - Thái Lan

07/10/2016

Văn phòng Chương trình tiên tiến trân trọng thông báo tới các bạn sinh viên về học bổng cho sinh viên các nước ASEAN tham gia học tập và trao đổi sinh viên tại...

Thông báo Chương trình học bổng YSEALI mùa xuân 2017 dành cho thủ lĩnh trẻ

26/09/2016

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đang tìm kiếm ứng viên cho Chương trình học bổng YSEALI mùa xuân 2017 dành cho thủ lĩnh trẻ. Chủ đề Thúc đẩy tinh thần...