TB Chương trình học bổng Thạc sỹ Ignacy Łukasiewicz tại Ba Lan

07/02/2020

⭐️ Chương trình học bổng Ignacy Łukasiewicz là một sáng kiến chung của Bộ Ngoại giao và Cơ quan trao đổi học thuật quốc gia Ba Lan (tiếng Ba Lan: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - NAWA) trong khuôn khổ Hỗ trợ phát triển của Ba Lan dành cho các nước: Angola, Ethiopia, Philippines, India, Indonesia, Kenya, Colombia, Lebanon, Mexico, Myanmar, Nigeria, Palestine, Peru, South Africa, Senegal, Tanzania, Uganda, Vietnam.

Học bổng sẽ hỗ trợ toàn bộ học phí bậc Thạc sỹ tại Ba Lan cho các lĩnh vực: khoa học kỹ thuật và khoa học kỹ thuật, khoa học nông nghiệp, khoa học tự nhiên (bao gồm cả 1 năm học dự bị tiếng Ba Lan); chi phí định cư ban đầu (500 PLN) và chi phí làm luận văn tốt nghiệp (500 PLN)

Ngoài ra, học bổng của Giám đốc NAWA sẽ hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng (1700 PLN/tháng cho giai đoạn dự bị và 1500PLN/tháng cho giai đoạn học chính thức).

Một số deadline cần chú ý:
- Nhận hồ sơ: 03.02 - 16.03.2020
- Thông báo kết quả: 17.07.2020
- Khóa học dự bị tiếng Ba Lan: 01.10.2020-30.06.2021
- Học chính thức: 01.10.2021 (winter semester), hoặc February/March 2022 (summer semester).

Chi tiết về chương trình, các điều kiện apply và hồ sơ có tại:
https://nawa.gov.pl/…/the-lukasiewicz-scholarship-programme…

(HTQT)