Thông báo lớp học về lịch sử và văn hóa Châu Âu và Ba Lan

10/10/2017

Trong khuôn khổ chương trình trao đổi Erasmus+ giữa Trường Đại học Mỏ-Địa chất và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ AGH (AGH UST), Krakow, Ba Lan; GS. Janusz Mucha (AGH UST) sẽ có các buổi giảng bài và trao đổi về lịch sử và văn hóa Ba Lan và châu Âu dành cho cán bộ và giảng viên Trường Đại học Mỏ-Địa chất.

Các bài giảng sẽ bao gồm các nội dung sau:

- Ethnic Composition of Polish Society: Heterogeneity and Inequalities.
- Splintering Identities of Central and Eastern Europe: Past and Present.
- Highly Skilled Migration in Poland, (or: Foreigners in Polish Academic System at the beginning of the 21st Century)

            - Towards an Interactionist Sociology of Ethnic Relations.

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh

Thời gian và địa điểm:

- Ngày 16/10/2017: từ 9h00 đến 11h30 tại phòng họp Phổ Yên (Phòng 310, nhà C)

- Ngày 19/10/2017: từ 9h00 đến 11h30 tại phòng họp Từ Liêm (Phòng Hội thảo nhà B)

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Nhà trường không ngừng tăng cường và mở rộng các chương trình hợp tác, đặc biệt ngày càng có nhiều các chương trình học bổng tại châu Âu và Ba Lan dành cho cán bộ và sinh viên của Trường; việc am hiểu về văn hóa, lịch sử và chính sách nhập cảnh châu Âu là một kỹ năng cần thiết nhằm hòa nhập tốt hơn với môi trường quốc tế và tránh những sự cố trong giao tiếp quốc tế cũng như khi đi ra nước ngoài. Đây cũng là cơ hội để cán bộ và sinh viên thực hành giao tiếp tiếng Anh với một giáo sư chuyên về ngôn ngữ và văn hóa châu Âu.

Các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm tới khóa học đăng ký tham gia (miễn phí) bằng cách gửi thông tin bao gồm: họ tên, đơn vị công tác/lớp (đối với sinh viên), số điện thoại, email vào địa chỉ email hoptacquocte@humg.edu.vn hoặc qua số điện thoại 024 37520834 / 024 38386437 (Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế). 

Phòng KHQT

(VP CTTT)

File đính kèm