Thời khóa biểu học bồi dưỡng tiếng Anh - khóa 8

24/08/2017

Văn phòng Chương trình tiên tiến thông báo tới các bạn tân sinh viên Chương trình tiên tiến khóa 8 về Lịch học bồi dưỡng tiếng Anh đầu khóa như sau:

Thông tin giờ học:

Tiết 1: 06h45 - 07h35
Tiết 2: 07h45 - 08h35
Tiết 3: 08h45 - 09h35
Tiết 4: 09h45 - 10h35
Tiết 5: 10h45 - 11h35
Tiết 6: 12h30 - 13h20
Tiết 7: 13h30 - 14h20
Tiết 8: 14h30 - 15h20
Tiết 9: 15h30 - 16h20
Tiết 10: 16h30 - 17h20

chi tiết tải về tại đây

Tien Le

(VP-CTTT)