Thông báo lịch thi các học phần HKII, năm học 2019 - 2020

09/06/2020

Văn phòng Chương trình tiên tiến thông báo lịch thi các môn HKII, năm học 2019-2020. Chi tiết xem files đính kèm.

Tải về tại đây