5 sinh viên Chương trình tiên tiến đạt danh hiệu "Sinh viên 5 Tốt cấp thành phố và cấp Trường

14/01/2021

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động trong cả nước nhằm hướng tới việc xây dựng hình ảnh sinh viên toàn diện với các tiêu chí: “Học tập tốt”, “Đạo đức tốt”, “Thể lực tốt”, “Tình nguyện tốt”, “Hội nhập tốt”.

Phấn đấu để đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” đồng nghĩa với việc bạn sẽ trải qua một quá trình rèn luyện, phấn đấu về các mặt: học tập, đạo đức, thể lực, tình nguyện và hội nhập trong suốt năm học. Vì vậy, những chuyển biến tích cực về các mặt trên là điều mà mỗi cá nhân tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt” cảm nhận được đầu tiên về bản thân mình.

SV Bùi Hà Đức Anh, lớp CTTTK9 là 1 trong 5 sinh viên đạt danh hiệu "sinh viên 5 Tốt cấp Trường" nhận giấy khen do Hội sinh viên tặng

Trong năm học 2019 - 2020, Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội và Hội Sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã vinh danh 71 sinh viên 5 Tốt cấp Trường và 22 Sinh viên cấp thành phố. Trong số đó, Chương trình tiên tiến có sinh viên Vũ Văn Tài – Lớp CTTTK7 được nhận đanh hiệu sinh viên 5 Tốt cấp thành phố và 05 sinh viên đạt danh hiệu cấp Trường.

Hy vọng rằng, trong năm học tới Chương trình tiên tiến tiếp tục sẽ có nhiều sinh viên đạt danh hiệu trên.