Du học sinh về nước có thể học tiếp đại học tại Việt Nam

17/07/2020

Ngày 15/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học về việc tiếp nhận du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế không tiếp tục học tập ở nước ngoài do dịch COVID-19.

Theo công văn, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, việc học tập của một số du học sinh Việt Nam ở nước ngoài đã bị ảnh hưởng. Có nhiều du học sinh đã trở về nước và có nguyện vọng được tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam.

Ảnh minh họa

Thực hiện Thông báo kết luận số 238/TB-VPCP ngày 12/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành, để hỗ trợ các du học sinh và sinh viên quốc tế có nguyện vọng được học tiếp tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường triển khai thực hiện một số công việc liên quan đến tiếp nhận du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế.

Các cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm xem xét, tiếp nhận các du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế có nhu cầu, có đủ điều kiện tiếp tục học tập vào các chương trình đào tạo quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh, các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài và phù hợp với điều kiện tuyển sinh, năng lực đào tạo.

Việc tiếp nhận phải bảo đảm điều kiện: Người học được tiếp nhận phải đáp ứng yêu cầu đầu vào không thấp hơn điều kiện trúng tuyển chương trình đào tạo tương ứng của trường xin chuyển đến.

Các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam cần căn cứ vào chuẩn đầu ra, nội dung, yêu cầu của chương trình đào tạo tại trường và số tín chỉ, nội dung học tập, kết quả học tập mà người học đã tích lũy trong thời gian học ở cơ sở giáo dục nước ngoài để xem xét miễn giảm tín chỉ, học phần cho người học theo các quy định hiện hành.

Đồng thời, các cơ sở giáo dục cần tiến hành rà soát, mở rộng các đối tác để phát triển các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài và các hình thức hợp tác giáo dục khác.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả tiếp nhận du học sinh Việt Nam từ nước ngoài trở về và sinh viên quốc tế tới Việt Nam học tập tại trường vào trước ngày 30 hằng tháng.

(Bộ GD&ĐT)