Xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT năm 2017

15/04/2017

Xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT

1.  Chỉ tiêu xét tuyển

 

TT

 

Ngành đào tạo

 

Nhóm ngành

 

Mã ngành

Tổ hợp

môn xét tuyển

Chỉ tiêu
XT theo học bạ dự kiến

 

Hệ Đại học

 

 

 

 

2  

Công nghệ kỹ thuật hoá học

DH102/TT102

D510401

A00, A01

20

           

2.  Quy định về hồ sơ

(1) Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu (chi tiết).
(2) Các giấy tờ thí sinh nộp kèm theo gồm:
+ Bản photo công chứng học bạ THPT.
+ Bản sao các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
Thí sinh nộp 1 bộ hồ sơ có thể đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành.

3.  Hình thức đăng ký ( Đăng kí xét tuyển theo một trong ba hình thức sau ) :

- Đăng ký trực tuyến (tại đây).
- Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Đại học, số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện theo thư đảm bảo hoặc chuyển phát nhanh theo địa chỉ Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

4.  Thời gian nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ từ ngày dự kiến từ 22/05 - đến 17h00 ngày 07/07/2017.
- Xét tuyển, gửi giữ liệu về Bộ, công bố kết quả dự kiến trước ngày 15/07/2017 trên website.
- Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trước ngày 20/7 và  phải nộp bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017 (xem thông báo chi tiết trên website).
Hết thời hạn xác nhận nhập học, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như không có nhu cầu nhập học.

5.  Lệ phí nộp hồ sơ xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT:  

30.000 đồng / 1 ngành

 

Quốc Dũng