Thông Báo Dánh Sách Trúng Tuyển Đợt 2

16/09/2015

Chương trình tiên tiến trân trọng thông báo danh sách trúng tuyển đợt 2 1 BKA000050 PHẠM THÀNH AN 11/11/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT       2 HVN000502 NGUYỄN...

Chương trình tiên tiến trân trọng thông báo danh sách trúng tuyển đợt 2

1 BKA000050 PHẠM THÀNH AN 11/11/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
2 HVN000502 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 12/05/1997 Nữ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
3 SPH001084 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 01/04/1997 Nữ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
4 THV000549 NGUYỄN TUẤN ANH 30/01/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
5 HUI000585 PHAN THỊ LAN anh 01/11/1997 Nữ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
6 BKA001668 BÙI VĂN CHÍNH 10/04/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
7 YTB002773 ĐỖ XUÂN CƠ 20/03/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
8 HDT003533 VŨ HỮU CƯỜNG 30/03/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
9 YTB004724 MAI QUÝ ĐẠT 26/09/1996 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
10 KHA001630 MAI CÔNG DUẨN 18/10/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
11 SPH003290 PHAN ANH DŨNG 15/02/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
12 KQH002539 ĐINH TÙNG DƯƠNG 06/06/1995 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
13 BKA002388 NGUYỄN QUỐC DUY 04/01/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
14 KHA001929 ĐOÀN THỊ DUYÊN 22/07/1997 Nữ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
15 HDT007184 LÊ NGỌC HẢI 28/10/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
16 HDT007315 NGUYỄN VĂN HẢI 11/01/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
17 KQH004367 PHẠM THANH HẰNG 18/10/1997 Nữ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
18 KQH004401 VŨ THUÝ HẰNG 09/06/1997 Nữ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
19 TDV010186 NGUYỄN DOÃN HIỂN 01/02/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
20 DCN003845 NGÔ ĐẠI HIỆP 08/08/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
21 YTB007827 BÙI ĐĂNG HIẾU 05/10/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
22 TLA005870 LÊ MINH HÙNG 25/10/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
23 SPH008110 NGUYỄN ĐÌNH HƯNG 10/09/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
24 TND012256 TRẦN THỊ HƯỜNG 18/04/1996 Nữ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
25 SPH007509 NGUYỄN MINH HUY 13/08/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
26 HDT011114 NGUYỄN VĂN HUY 10/05/1996 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
27 HHA007155 TRẦN DƯƠNG KHANH 25/02/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
28 THP008218 ĐẶNG THỊ DIỆU LINH 12/01/1997 Nữ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
29 HDT013810 ĐỖ NGỌC LINH 06/01/1996 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
30 TND015223 NGUYỄN NGỌC LỘC 05/07/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
31 DCN006739 ĐỖ ĐỨC LONG 25/03/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
32 SPH010499 NGUYỄN THÀNH LONG 22/07/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
33 HDT016033 LƯƠNG THỊ MAI 03/11/1997 Nữ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
34 YTB014182 HOÀNG VĂN MẠNH 29/03/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
35 TND017105 NGUYỄN THÀNH NAM 01/04/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
36 THV009488 NGUYỄN BÁ NGỌC 24/02/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
37 YTB016294 NGÔ VĂN NHU 18/12/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
38 TND020061 TẠ MINH PHƯƠNG 31/01/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
39 THP012159 BÙI THỊ THU QUYÊN 25/02/1997 Nữ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
40 THP012574 ĐOÀN VIỆT SƠN 21/08/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
41 HDT021706 LƯU HÙNG SƠN 08/02/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
42 TND021996 DƯƠNG THỊ TÁM 03/01/1997 Nữ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
43 TND022086 NGUYỄN ĐỨC TÂM 28/08/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
44 THV011963 ĐOÀN VĂN THÀNH 16/09/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
45 TND024517 ĐINH ĐỨC THUẬN 02/04/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
46 KHA010179 TẠ VĂN TOÀN 03/11/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
47 TND027356 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 30/08/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
48 THP016014 NGUYỄN ANH TUẤN 01/10/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
49 THV014720 BÙI THANH TÙNG 13/09/1996 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
50 HDT028728 LÝ TRƯỜNG TÙNG 17/01/1996 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
51 YTB025131 NGÔ QUỐC VIỆT 25/11/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
52 THP016827 PHẠM VĂN VINH 04/07/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
53 THP016830 TRẦN NGỌC VINH 29/05/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
54 THP016884 PHẠM TUẤN VŨ 07/12/1996 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
55 DCN013267 LẠI THỊ VƯƠNG 20/05/1996 Nữ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
56 SPH002065 ĐỖ THÁI BÌNH 14/09/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
57 SPH002202 QUÁCH CÔNG CHÁNH 01/10/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
58 SPH006892 NGUYỄN VĂN HOÀNG 16/01/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      
59 DCN012713 NGUYỄN ĐẮC TÙNG 23/05/1997 Nam CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - CTTT      

Chúc mừng tất cả các bạn, mọi thắc mắc xin để lại ý kiến dưới bài viết hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline của chương trình.