Danh sách trúng tuyển Chương trình tiên tiến năm học 2011 - 2012

21/10/2011

Văn phòng Chương trình tiên tiến xin thông báo danh sách trúng tuyển Chương trình tiên tiến năm 2011 như sau:

Thông báo về việc Giáo sư Jim Shackelford sang giảng dạy cho Chương trình tiên tiến

17/10/2011

Văn phòng Chương trình tiên tiến xin thông báo tới các Thầy, Cô giáo và toàn thể các bạn Sinh viên lớp CTTT về việc Giáo sư Jim Shackelford sang tham gia giảng dạy...

Thông báo về việc tổ chức thi đầu vào tiếng Anh cho khóa 2 của lớp CTTT

10/10/2011

Căn cứ kế hoạch triển khai đào tạo Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Hóa học, chuyên ngành Lọc – Hóa dầu của Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Căn...

Thông báo về kế hoạch mời Giáo sư UC Davis sang giảng dạy CTTT năm 2011

08/09/2011

Văn phòng CTTT xin thông báo tới các bạn sinh viên CTTT về kế hoạch mời Giáo sư trường Đại học UC Davis sang giảng dạy Chương trình tiên tiến năm học 2011 như...

Thông báo kế hoạch tuyển sinh CTTT khóa 2, Ngành Kỹ thuật Hóa học, chuyên ngành Lọc - Hóa dầu 2011

15/08/2011

Được phép của Bộ Giáo Dục và Đào tạo (theo Quyết định số 7853/QĐ-BGD ĐT ngày 29/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), Trường Đại học Mỏ -...

Thông báo tuyển sinh Khóa 2 Chương trình tiên tiến

02/08/2011

Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo Quyết định số 7853/QĐ-BGD ĐT ngày 29/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) Trường Đại học Mỏ - Địa chất phối...

Lịch học hè và Thời khóa biểu năm học 2011 - 2012

01/07/2011

Văn phòng CTTT xin thông báo tới các Thầy, Cô và các bạn Sinh viên lớp CTTT K1 Lịch học hè và Thời khóa biểu năm học 2011 - 2012 như sau:

Thông báo lịch thi học kỳ III - năm học 2010 - 2011

14/06/2011

Văn phòng Chương trình tiến tiến xin thông báo tới các thầy cô và các bạn sinh viên lớp CTTT K1 lịch thi Học kỳ III như sau:

Thông báo kết quả học tập kỳ II - Năm học 2010 - 2011

19/05/2011

Văn phòng Chương trình tiên tiến xin thông báo với sinh viên Khóa 1 - Lớp Chương trình tiên tiến kết quả học tập kỳ II như sau. Nếu sinh viên nào có thắc mắc...

Thông báo về việc tham gia chương trình trao đổi sinh viên các nước Đông Nam Á

11/05/2011

Tăng cường khả năng di chuyển của sinh viên các nước trong khu vực, tạo dựng không gian chung cho Giáo dục đại học các nước Đông Nam Á, Hội nghị Vụ trưởng/Tổng...