Thông báo tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo năm học 2020 – 2021 Chương trình tiên tiến

27/10/2021

Văn phòng Chương trình tiên tiến tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo năm học 2020 – 2021. Cụ thể như sau.

Thời gian:   14h00, Thứ Hai, ngày 01 tháng 11 năm 2021.

Thành phần: Toàn thể sinh viên các lớp CTTT.

Hình thức:  Trực tiếp và trực tuyến.

Địa điểm:   

  • Trực tiếp: Phòng họp khoa Dầu khí, tầng 9, tòa nhà C 12 tầng - Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
  • Trực tuyến: Microsoft Teams theo link sau:

(https://teams.microsoft.com/l/message/19:TF9P-pQxJRZ5jg7QETxKtewV90_HOXm79CMEB7nNJ7c1@thread.tacv2/1635171982610?tenantId=c852d62b-3032-4cdc-96ab-30e4368fabd7&groupId=1d65c4c3-dd3d-4043-8e3f-6e8f0ed4836d&parentMessageId=1635171982610&teamName=Sinh%20ho%E1%BA%A1t%20l%E1%BB%9Bp%20-%20CTTT&channelName=General&createdTime=1635171982610)

Trân trọng ./.