TB Cuộc thi Tôi yêu HUMG và tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng

18/04/2020

Thông báo V/v Tổ chức Cuộc thi Tôi yêu HUMG và tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. Chi tiết xem files đính kèm

Tải về tại đây