Chương trình tiên tiến tuyển sinh Khóa 10 ngành Kỹ thuật hóa học (học bằng tiếng Anh)

06/06/2019

Năm học 2019 - 2020 Chương trình tiên tiến tiếp tục tuyển sinh khóa 10, học bằng tiếng Anh theo chương trình học của trường đối tác UC Davis - California, Mỹ.

Văn phòng Chương trình tiên tiến trân trọng thông báo!

Sinh viên trúng tuyển vào trường Đại học Mỏ - Địa chất năm học 2019 - 2020 các khối thi A00, A01, D01 và D07 có nguyện vọng học tại Chương trình tiên tiến thì điền thông tin vào mẫu đính kèm và gửi về Văn phòng Chương trình tiên tiến. Nhà trường sẽ hoàn thành các thủ tục để sinh viên chuyển sang học tại Chương trình tiên tiến sớm nhất.

 Địa chỉ: Văn phòng CTTT phòng 900, nhà C12 tầng, Trường ĐH Mỏ - Địa chất

 Điện thoại: 024. 63284518, Hotline: 0985 696 552;

 Website: http://adprog.humg.edu.vn

 Facebook: Chương trình tiên tiến – HUMG

 

* Đề án tuyển sinh năm 2019 Trường Đại học Mỏ - Địa chất: http://adprog.humg.edu.vn/tin-tuc/Pages/thong-bao.aspx?ItemID=6632

Tải về tại đây