Thông báo kết quả tuyển dụng của Tập đoàn Dầu khí Baker Hughes

25/07/2014

Ngày 15/5/2014 vừa qua Tập đoàn Dầu khí Baker Hughes đã tổ chức tuyển dụng Kỹ sư Dầu khí và thực tập sinh (đối với những sinh viên năm cuối có kết quả học...

Sinh viên CTTT nhận học bổng

06/08/2013

Trong năm học vừa qua sinh viên Chương trình tiên tiến không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập, đat thành tích xuất sắc. Trong số sinh viên của các...