Thông báo khóa học Tiếng Nhật miễn phí cho sinh viên năm 2017

07/08/2017

Thông báo khóa học Tiếng Nhật miễn phí cho sinh viên năm 2017

ERASMUS: I AM ONE THE TWO MILLION WHO DID IT - NGUYEN THANH CONG CTTT-K5

31/05/2017

“My time with Erasmus is one of the highlights of my life so far and I feel truly lucky to participate in this program. Too bad you can only do this once, but this can only make you appreciate the experience even more.”

Sinh viên Chương trình tiên tiến với chương trình trao đổi Erasmus+ tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ AGH - Ba lan

26/05/2017

Năm học 2016 - 2017, sinh viên Chương trình tiên tiến, trong năm đầu tiên đã có 03 bạn được chọn tham gia chương trình đó là: SV Tô Hữu Thăng - CTTT K3; SV Nguyễn Thành Công - CTTT K5; SV Lê Huy Minh - CTTT K5. Năm học 2017 - 2018, Chương trình tiên tiến có thêm 03 sinh viên nhận được học bổng “Erasmus Plus” học tại trường AGH UST trong một học kỳ và sẽ bắt đầu vào tháng 10 năm 2017. Đó là 03 bạn: Vũ Thị Thu Hà - CTTT K4; Phạm Thị Hồng Nhung - CTTT K4 và Ngô Văn Hiếu - CTTT K5.

Những trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời sinh viên sau Chương trình Trao đổi sinh viên tại trường Chulalongkorn, Thái Lan

24/05/2017

Có thể những người bạn của bạn chưa quan tâm đến các lĩnh vực như kinh tế nên chưa biết rằng nền kinh tế hiện tại của Thái Lan phát triển hơn Việt Nam đến 50 năm. Sau bốn tháng học tập tại Thái Lan, chúng tôi cũng tự rút ra kinh nghiệm cũng như hiểu được phần nào lý do đất nước của họ lại phát triển như vậy.