PV Shipyard tuyển dụng gấp số lượng lớn Nhân sự

01/06/2017

Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) được ra đời năm 2007 bởi các cổ đông chiến lược là: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama), Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) dưới sự hỗ trợ to lớn về chính sách và chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ là phát triển lớn mạnh ngành cơ khí chế tạo giàn khoan dầu khí tại Việt Nam.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 1. Chuyên viên giám sát hàn​
 2. Chuyên viên kiểm soát vật tư thiết bị​
 3. Chuyên viên giám sát Kích thước (Dimension Controller)​
 4. Chuyên viên giám sát Điện​
 5. Chuyên viên Chống ăn mòn​


1. CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT HÀN

Mô tả công việc
 

 • Đọc hiểu yêu cầu của Dự án (Technical Specification), Quy trình dự án, thấu hiểu các yêu cầu về giám sát, kiểm tra, nghiệm thu chất lượng Dự án.
 • Đọc hiểu các bản vẽ thi công, bản vẽ Isometric, tiêu chuẩn đường ống (Process Piping Standard), các hệ đường ống (Piping Linelist), Tỉ lệ NDT (NDT Matrix).
 • Giám sát trong suốt quá trình chế tạo dự án đảm bảo chất lượng thi công theo đúng yêu cầu dự án.
 • Kiểm soát quá trình bảo quản vật liệu hàn, quá trình sấy ủ, kiểm soát hồ sơ lưu.
 • Kiểm soát và làm báo cáo truy xuất vật tư thi công theo đúng quy trình.
 • Lập file kiểm soát trace vật tư và làm báo cáo trace vật tư.
 • Nắm rõ công tác hiệu chuẩn các thiết bị hàn theo quy trình áp dụng.
 • Kiểm tra, nghiệm thu, lập yêu cầu kiểm tra nghiệm thu lắp ghép (fit-up inspection) trước khi hàn theo đúng bản vẽ, quy trình kiểm soát vật liệu, quy trình hàn dự án.
 • Bố trí thợ hàn thực hiện công tác hàn theo đúng quy định tiêu chuẩn và yêu cầu dự án (theo dải áp dụng cho phép của thợ hàn đã được phê chuẩn).
 • Am hiểu công tác phê chuẩn thợ hàn theo AWS D1.1.
 • Kiểm tra các thông số hàn trong quá trình hàn theo đúng quy trình hàn đã được phê chuẩn áp dụng.
 • Kiểm tra, nghiệm thu, lập yêu cầu kiểm tra nghiệm thu ngoại dạng sau khi hàn (Visual Inspection) theo đúng quy trình dự án.
 • Thiết lập yêu cầu kiểm tra không phá hủy (NDT Request) theo đúng tỉ lệ NDT, quy trình yêu cầu dự án.
 • Theo dõi tình trạng NDT sau khi request NDT được thực hiện để kiểm soát được tình trạng mối hàn hỏng, thiết lập request sửa chữa, đề xuất phương án sửa chữa, bố trí thợ để thực hiện sửa chữa, giám sát, nghiệm thu và gửi Request NDT cho những mối hàn sửa theo đúng quy trình của Dự án.
 • Theo dõi và lập file kiểm soát tình trạng kiểm tra, nghiệm thu Fit Up, Visual, NDT, tỉ lệ hàn hỏng của thợ hàn và của Dự án.
 • Theo dõi tiến độ hàn cho dự án theo đúng bảng tiến độ (Master Construction Schedule)
 • Thiết lập các thông tin báo cáo chất lượng theo tuần, theo tháng, và cho toàn dự án theo đúng quy trình.
 • Thiết lập Release note cho painting.
 • Hoàn thiện hồ sơ và chia gói package để thử áp lực.
 • Nghiên cứu bản vẽ kỹ thuật, yêu cầu của dự án (Specification Description) và tiêu chuẩn phân cấp.
 • Xây dựng các kế hoạch kiểm tra ITP (Inspection Testing and Plan).
 • Hoàn thiện hồ sơ hoàn công cho dự án và theo đúng tiến độ và yêu cầu của dự án.

Yêu cầu
 

 • Tốt nghiệp Đại học hoặc trên đại học các chuyên ngành Cơ khí (ưu tiên chuyên ngành 'Công nghệ Hàn' ).
 • Ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 450 hoặc Pre-Intermediate.
 • Tin học: Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Words, Excel, Powerpoint, AutoCAD 2D,….)
 • Có kinh nghiệm giám sát công việc hàn trong lĩnh vực cơ khí dầu khí từ 02 năm trở lên.
 • Có sự hiểu biết cơ bản về các tiêu chuẩn quốc tế liên quan: ABS, API, AWS, ASME, …Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ giám sát hàn AWS-CWI, hoặc có kinh nghiệm giám sát chân đế (Jacket).
 • Trung thành, nhanh nhẹn, có khả năng tư duy, giao tiếp tốt, cần cù và chuyên tâm với công việc.
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật, phong cách làm việc hiện đại.
 • Chịu được áp lực cao trong công việc, sẵn sàng làm việc ngoài giờ.

2. CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT VẬT TƯ THIẾT BỊ

Mô tả công việc:
 

 • Trực tiếp kiểm tra tiếp toàn bộ Vật tư Thiết bị (VTTB) của các Dự án cũng như của Công ty để đảm báo chất lượng đầu vào của Vật tư Thiết bị cho các Dự án, đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của Hợp đồng mua sắm.

Kiểm tra Vật tư thiết bị (VTTB)
 

 • Kiểm tra toàn bộ Vật tư Thiết bị theo các hợp đồng mua sắm của Công ty trước khi nhập kho.
 • Làm đầu mối, phối hợp với các Phòng ban, Chủ đầu tư, Đăng kiểm, ... trong công tác kiểm tra VTTB của Dự án, Công ty:
  • Phối hợp lập kế hoạch kiểm tra.
  • Thông báo mời kiểm tra đến Đăng kiểm, Chủ đầu tư và các phòng ban có liên quan.
  • Tham gia trong suốt quá trình kiểm tra VTTB
  • Tổng hợp các báo cáo kiểm tra của các bộ phận.
  • Kiểm tra hồ sơ, tài liệu, chứng chỉ của VTTB theo yêu cầu của Hợp đồng mua sắm và đầu bài kỹ thuật và VTTB thực nhận.
  • Lập báo cáo kiểm tra tiếp nhận VTTB
  • Lập báo cáo thừa, thiếu, sai khác, hư hỏng (nếu có).
 • Lưu trữ toàn bộ các báo cáo kiểm tra tiếp nhận, báo cáo thừa thiếu sai khác, chứng chỉ, tài liệu VTTB và có trách nhiệm cung cấp khi được yêu cầu.
 • Lập và gửi báo cáo tình trạng tiếp nhận VTTB, tình trạng xử lý các vấn đề thừa thiếu sai khác hàng tuần cho Tổ trưởng tổ quản lý VTTB.
 • Hướng dẫn và kiểm tra chuyên viên quản lý VTTB bảo quản toàn bộ thiết bị của Công ty và Dự án theo khuyến cáo của Nhà sản xuất và yêu cầu của Chủ đầu tư
 • Làm việc với các Tổ chức Đăng kiểm, Chủ đầu tư, các phòng ban liên quan trong công tác giải quyết các vấn đề liên quan đến thiêt bị (thừa, thiếu, sai khác, hồ sơ tài liệu, chứng chỉ thiết bị …) và ký duyệt các báo cáo.

Bảo quản VTTB lưu kho
 

 • Chịu trách nhiệm chính trong việc hướng dẫn QLVT bảo quản toàn bộ VTTB của Công ty và Dự án trong quá trình lưu kho theo khuyến cáo của Nhà sản xuất và yêu cầu của Chủ đầu tư.
  • Tìm hiểu các yêu cầu về bảo quản đối với từng loại VTTB cụ thể
  • Kiểm tra công tác bảo quản VTTB thường xuyên và báo cáo cho tổ trưởng tổ VTTB.

Truy xuất vật tư dự án 
 

 • Cung cấp số truy suất vật tư ngay trong quá trình kiểm tra vật tư đầu vào
 • Kiểm tra số truy xuất vật tư trước khi xuất kho
 • Trong quá trình thi công kiểm tra việc truyền số truy xuất trên tất cả các chi tiết của vật liệu trước khi cho cắt
 • Lập báo cáo truy xuất vật tư và trình ký phê duyệt với Đăng kiểm, Chủ đầu tư.
 • Lập bảng theo dõi tổng hợp công tác truy xuất vật tư trong suốt quá trình thi công dự án

Hồ sơ hoàn công Dự án phần VTTB 
 

 • Kiểm tra toàn bộ các báo cáo kiểm tra, tiếp nhận VTTB, các báo cáo thừa, thiếu, sai khác, hư hỏng (nếu có), chứng chỉ của VTTB, các báo cáo truy xuất vật tư trước khi bàn giao cho tổ QA làm hồ sơ hoàn công cho Dự án.
 • Kiểm tra các hồ sơ tài liệu của TB

Quyết toán VTTB sau khi Dự án kết thúc
 

 • Hỗ trợ các Chuyên viên Quản lý VTTB trong quá trình quyết toán VTTB.
 • Kiểm tra, lập báo cáo kiểm tra tiếp nhận VTTB thừa để làm thủ tục nhập trả kho.
 • Tập hợp, copy và lưu các chứng chỉ của VTTB thừa để sử dụng cho Dự án khác.

Yêu cầu:
 

 • Kỹ sư các nghành Cơ khí, Điện
 • Sử dụng tốt tin học văn phòng, Autocad.
 • Tiếng Anh nghe nói đọc viết thông thạo
 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực có liên quan.
 • Kỹ năng đọc hiểu các tiêu chuẩn áp dụng liên quan đến công việc
 • Nhiệt tình, năng động, có khả năng phối hợp tốt với các đơn vị trong và ngoài Công ty.
 • Trung thực, cẩn thận.
 • Có thể làm việc trong môi trường áp lực công việc cao.

3. CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT KÍCH THƯỚC (Dimension Controller)

Mô tả công việc
 

 • Thiết lập các đầu bài kỹ thuật mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ cho công tác kiểm tra và kiểm soát kích thước kết cấu.
 • Xây dựng các qui trình đảm bảo chất lượng liên quan đến công tác kiểm tra kích thước, kiểm soát các thiết bị đo như qui trình kiểm soát kích thước (Dimensional control procedure), qui trình kiểm soát các thiết bị đo lường, hiệu chuẩn (Calibration & Measuring equipment control procedure).
 • Lập báo cáo kiểm tra kích thước (dimension control report).
 • Phụ trách công tác kiểm soát chất lượng, nghiệm thu các công đoạn liên quan đến công tác kích thước (kết cấu, đường ống). Công tác hiệu chuẩn các thiết bị đo đạc.

Yêu cầu:
 

 • Nam,
 • Tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học chuyên ngành Trắc địa và các chuyên ngành liên quan
 • Ngoại ngữ: Anh văn giao tiếp tốt, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành khá
 • Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học như Autocad, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft word…
 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm tra kích thước/đo đạc
 • Hiểu biết hệ thống quản lý chất lượng ISO (ưu tiên ứng viên có chứng chỉ đánh giá hệ thống ISO)
 • Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật tốt
 • Có hiểu biết về các tiêu chuẩn quốc tế như ASME, AWS, API, ABS,DNV
 • Trung thành, nhanh nhẹn, có khả năng tư duy, giao tiếp tốt, cần cù và chuyên tâm với công việc;
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật, phong cách làm việc hiện đại
 • Chịu được áp lực cao trong công việc, sẵn sàng làm việc ngoài giờ

4. CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT ĐIỆN

Mô tả công việc
 

 • Trực tiếp thực hiện các hồ sơ thiết kế hệ thống giám sát, hệ thống điện, điều khiển tự động các dự án công trình được giao.
 • Kiểm tra số lượng, chất lượng các hồ sơ thiết kế trước khi trình các cấp phê duyệt.
 • Xử lý các vấn đề kỹ thuật, quyết định các phương án thiết kế hệ thống giám sát, hệ thống điện, điều khiển tự động do mình chịu trách nhiệm thực hiện.
 • Đệ trình hồ sơ tài liệu thiết kế phần hệ thống điện, hệ thống giám sát, điều khiển tự động xem xét, phê duyệt.

Yêu cầu:
 

 • Trình độ chuyên môn/ nghiệp vụ:
  • Có trình độ đại học hoặc trên đại học đúng chuyên môn (hoặc các ngành liên quan).
 • Kinh nghiệm:
 •  
  • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm thiết kế chi tiết và thiết kế thi công hệ thống giám sát, hệ thống điện, điều khiển tự động.
  • Có khả năng nghiên cứu chuyên môn phân tích tính toán hệ thống giám sát, hệ thống điện, điều khiển tự động, am hiểu phần mềm đồ họa trong lĩnh vực thiết kế hệ thống giám sát, hệ thống điện, điều khiển tự động phục vụ công tác thăm dò và khai thác dầu khí.
  • Có khả năng sử dụng các phần mềm phân tích tính toán hệ thống giám sát, hệ thống điện, điều khiển tự động chuyên dụng.
 • Kiến thức về lĩnh vực liên quan:
 • Thấu hiểu, áp dụng tốt tiêu chuẩn qui phạm kỹ thuật Việt Nam và quốc tế (TCVN, API, DNV, ABS, ASME, ANSI, CAP347,….) trong công tác thiết kế, thi công các công trình dầu khí.
 • Thấu hiểu và áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO và OSHAS
 • Ưu tiên kiến thức tổng hợp về các loại giàn khoan khai thác, thăm dò, đặc biệt là giàn khoan tự nâng.
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết thông thạo.
 • Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.
 • Trung thành, nhanh nhẹn, có khả năng tư duy, giao tiếp tốt , cần cù và chuyên tâm với công việc;
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật, phong cách làm việc hiện đại;
 • Chịu được áp lực cao trong công việc, sẵn sàng làm việc ngoài giờ.
 • Phẩm chất, phong cách:

5. CHUYÊN VIÊN CHỐNG ĂN MÒN

Mô tả công việc
 

 • Lập kế hoạch thi công tổng thể cho các hạng mục công việc được giao dựa theo kế hoạch của xưởng đề ra.
 • Bóc tách khối lượng, nhân lực, vật tư tiêu hao, công cụ dụng cụ, các hạng mục phụ trợ …cho các dự án thuộc xưởng quản lý hoặc đấu thầu.
 • Lập kế hoạch về nhân lực và đề xuất phương án thực hiện để phục vụ công tác sản xuất của Xưởng.
 • Giám sát và điều chỉnh việc điều động nhân lực nhằm hoàn thành công việc một cách an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ.
 • Kiểm tra tay nghề thợ chống ăn mòn và thợ giàn giáo.
 • Giám sát chất lượng Sơn/chống ăn mòn tại công trường
 • Kiểm tra công tác chuẩn bị trước khi sơn như chất lượng vật liệu hạt mài, sơn , sử dụng đúng hạt mài cho chi tiết cần bắn cát, sơn đem sử dụng phải còn hạn sử dụng, chất lượng ngoại dạng của sơn tốt, công tác vệ sinh và độ nhám bề mặt chi tiết phải đáp ứng yêu cầu theo quy trình đề ra, điều kiện che chắn, điều kiện môi trường và bề mặt chi tiết trước khi sơn…
 • Giám sát trong quá trình sơn nhằm đảm bảo thợ sơn thao tác đúng về tỉ lệ phối trộn, sử dụng đúng dung môi pha loãng, kiểm soát áp lực sơn, bề dày sơn ướt …
 • Kiểm tra màng sơn sau khi sơn.
 • Lập kế hoạch kiểm tra sơ bộ và tiến hành kiểm tra sơ bộ sản phẩm sau khi sơn (kiểm tra bề dày sơn khô, các khuyết tật màng sơn…) trước khi Chủ đầu tư và Tổ chức đăng kiểm nghiệm thu chính thức.
 • Lập phiếu yêu cầu kiểm tra gửi Chủ đầu tư & tổ chức đăng kiểm. Phối hợp cùng với Hãng sơn, Chủ đầu tư & Tổ chức đăng kiểm tiến hành nghiệm thu sản phẩm.
 • Lập báo cáo kết quả nghiệm thu trình chủ đầu tư & Tổ chức đăng kiểm phê duyệt.
  • Lập báo cáo nghiệm thu chuẩn bị bề mặt
  • Lập báo cáo nghiệm thu từng lớp sơn.
  • Lập báo cáo nghiệm thu sơn tổng thể cho từng tổ hợp kết cấu.
 • Theo dõi và phối hợp với Hãng sơn, Bộ phận sản xuất xử lý các khuyết tật sơn.
 • Lập bảng thống kê và thông báo cho Giám sát sản xuất tình trạng hư hỏng sản phẩm
 • Nghiệm thu sau khi sửa chữa.
 • Thực hiện công tác khắc phục các điểm không phù hợp trong quá trình nghiệm thu do Chủ đầu tư & tổ chức đăng kiểm ban hành (NCR). Tổng hợp kết quả và báo cáo cho Tổ trưởng/Phó phòng phụ trách QC.
 • Giám sát đôn đốc và nhắc nhở người lao động tuân thủ các yêu cầu về an toàn và bảo hộ lao động.
 • Tuân thủ các yêu cầu về an toàn khi giám sát, kiểm tra và nghiệm thu trong không gian hạn chế.

Yêu cầu:
 

 • Trình độ chuyên môn/ nghiệp vụ:
  • Tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học đúng chuyên môn (hoặc nghành khác có liên quan).
 • Kinh nghiệm:
 • 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát Sơn, chống ăn mòn
 • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ về CAM. ( BGAS, NACE II, PROSIO )
 • Thấu hiểu hệ thống quản lý chất lượng, An toàn – Sức khỏe – Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008; ISO14000 và OSHAS 18000.
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết tốt
 • Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, AutoCAD..
 • Trung thành, nhanh nhẹn, có khả năng tư duy, giao tiếp tốt , cần cù và chuyên tâm với công việc;
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật, phong cách làm việc chuyên nghiệp;
 • Chịu được áp lực cao trong công việc, sẵn sàng làm việc ngoài giờ.
 • Kiến thức về lĩnh vực liên quan:
 • Phẩm chất, phong cách:

Hồ sơ dự tuyển: 
 

 1. Curriculum Vitae;
 2. Đơn xin việc theo mẫu (Tải tại đây)
 3. Các văn bằng, chứng chỉ;
 4. Hồ sơ ghi rõ: vị trí ứng tuyển; địa chỉ liên hệ, số điện thoại (của bản thân và người liên hệ khi cần)


Ứng viên quan tâm vui lòng gửi đầy đủ bộ hồ sơ theo địa chỉ sau (Khuyến khích gửi hồ sơ qua email hoặc qua đường bưu điện):

Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính (8h00 – 16h00),

Phòng HCNS – Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí
Số 65A2 Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Email: job@pvshipyard.com.vn

(Hồ sơ có thể nộp trực tiếp, đường bưu điện, khuyến khích qua địa chỉ email trên. Công ty chỉ liên hệ với những ứng viên đạt yêu cầu và không hoàn trả hồ sơ)

Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm

Tiến Lê

(VP-CTTT)