• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/09/2021
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/09/2021
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2021
Quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (thay thế QĐ 1740/QĐ-MĐC ngày 26/11/2018)
Số ký hiệu Số 768/QĐ-MĐC Ngày ban hành 15/09/2021
Loại văn bản Quy chế Lĩnh vực văn bản Đại học
Cơ quan ban hành/ Người ký Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Ngày có hiệu lực 15/09/2021
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...