• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/07/2019
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
https://adprog.humg.edu.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/1218/(10) Quy định học phí 846 CTTT.PDF?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/07/2019
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
Quy định mức học phí năm học 2019 - 2020 đối với đào tạo đại học chính quy theo Chương trình tiên tiến
Số ký hiệu 846/QĐ-MĐC Ngày ban hành 01/07/2019
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Đại học
Cơ quan ban hành/ Người ký Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Ngày có hiệu lực 01/07/2019
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...