Chương trình đào tạo

17/12/2010

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

 

1. Mục tiêu của chương trình :

Tạo ra một chương trình đào tạo linh hoạt, mềm dẻo, cho phép sinh viên tiếp cận được các thành tựu phát triển mới nhất trong lĩnh vực Kỹ thuật Hoá học, cung cấp cho sin viên các kỹ thuật chuyên sâu, phát triển suy luận, nghiên cứu giải quyết các vấn đề chung của các khoa học kỹ thuật và công nghệ hoá học, chế biến dầu và khí. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có khả năng

-         Áp dụng các kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật để giải quyết các vấn đề trong kỹ thuật hoá học, chế biến dầu và khí.

-         Làm việc theo nhóm để thiết kế, đánh giá các thành phần, các hệ thống hoặc các quá trình công nghệ hoá học, chế biến dầu và khí.

-         Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy logic và phương pháp luận nghiên cứu khoa học.

-         Tham gia vào các nghiên cứu, học tập nâng cao, nắm bắt được các vấn đề cơ bản đương đại của Kỹ thuật Hoá học và chế biến dầu khí.

-         Có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực như trong nền công nghiệp dầu khí, công nghệ hoá học và môi trường.

-         Có thể trình bày, trao đổi, giao tiếp một cách hiệu quả cả tiếng Anh và tiếng Việt.

-         Thành thạo Anh ngữ và có thể làm việc ở môi trường quốc tế.

-         Giải quyết các vấn đề đạo đức chuyên môn và xã hội liên quan.

2. Thời gian đào tạo:

Thời gian đào tạo là 5 năm, gồm 1 kỳ học tăng cường tiếng Anh và 1 học kỳ làm luận văn tốt nghiệp.

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá:

194 tín chỉ không kể chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh học sông song trong năm thứ nhất, không bao gồm Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

4. Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh tốt nghiệp THPT, trúng tuyển khối A kỳ thi tuyển sinh đại học(diện được tuyển thẳng hoặc điểm trên một mức do nhà trường quy định từng năm), đạt điểm kiểm tra tiếng Anh đầu vào hoặc TOEFL trên 450 (IELTS 4,5). Riêng năm đầu tiên của chương trình tuyển cả thí sinh thi đại học khối A năm trước đạt yêu cầu như đã nêu trên.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

Sinh viên được học trong điều kiện học tập tốt nhất bằng tiếng Anh, chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Hoá học của trường Đại học California at Davis, một trong các trường có uy tín hàng đầu của Hoa Kỳ về đào tạo Kỹ sư Hoá học.Giảng viên là những cán bộ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất và một số trường, viện nghiên cứu có kinh nghiệm giảng dạy, từng dạy và học tại các nước nói tiếng Anh; một số môn học sẽ do giáo sư của trường Đại học California Davis trực tiếp giảng dạy.

Quy trình đào tạo được tổ chức theo học chế tín chỉ. Điều kiện tốt nghiệp luận tuân theo Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ của trường Đại học Mỏ - Địa chất. Sinh viên phải hoàn thành tất cả các học phần bắt buộc cũng như số học phần tự chọn theo yêu cầu của chương trình đào tạo, tổng lượng kiến thức tối thiểu là 188 tín chỉ với điểm trung bình tốt nghiệp >=2,5 theo thang điểm 4. Thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp cũng là những học phần bắt buộc, phải đạt từ 2,5 trở lên.

6. Thang điểm:

Thang điểm 4 (điểm số và điểm chữ) có thể quy đổi sang thang điểm 10 theo quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Bảng 1. Thang điểm

 

10 - scale

4 - scale

Letter

Number

Pass*

From 8,5 to 9,4

A

4,0

From 8,0 to 8,4

B+

3,5

From 7,0 to 7,9

B

3,0

From 6,5 to 6,9

C+

2,5

From 5,5 to 6,4

C

2,0

From 5,0 to 5,4

D+

1,5

From 4,0 to 4,9

D

1,0

Not pass

Below 4,0

F

0

7. Cấu trúc chương trình đào tạo:

KHỐI KIẾN THỨC

( Course)

SỐ TC

(No. Credits)

Các học phần bắt buộc

(162 TC)

1

Kiến thức giáo dục đại cương

General Education ( Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, English)

77

2

Kiến thức cơ sở ngành

44

3

Kiến thức chuyên ngành

33

4

Thực tập tốt nghiệp và thiết kế tốt nghiệp

8

Các học phần tự chọn

(32 TC)

5

Các học phần tự chọn

32

Tổng cộng

194