Lịch thi kết thúc các học phần HKII năm học 2020 - 2021

18/06/2021

Văn phòng Chương trình tiên tiến thông báo lịch thi kết thúc các học phần HKII, năm học 2020 - 2021. Chi tiết xem file đính kèm.

Lịch thi HKI, năm học 2020-2021

11/12/2020

Văn phòng Chương trình tiên tiến thông báo Lịch thi kết thúc các học phần HKI, năm học 2020-2021. Chi tiết xem files đính kèm

Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ phụ, năm học 2019-2020

03/08/2020

Theo kế hoạch Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ phụ năm học 2019-2020 từ ngày 03 đến 08/08/2020. chi tiết xem file đính kèm

Thông báo lịch thi các học phần HKII, năm học 2019 - 2020

09/06/2020

Văn phòng Chương trình tiên tiến thông báo lịch thi các môn HKII, năm học 2019-2020. Chi tiết xem files đính kèm.

Lịch thi lần 2 các môn HKII, năm học 2018-2019

02/10/2019

Văn phòng Chương trình tiên tiến thông báo Lịch thi lần 2 các môn thuộc Học kỳ 2, năm học 2018 - 2019.

Đăng ký thi lần 2, các môn học thuộc HK2 năm học 2018 - 2019 (cho các lớp Chương trình tiên tiến K6, K7, K8, K9)

09/09/2019

Văn phòng Chương trình tiên tiến tổ chức thi lần 2 các môn học thuộc HK II năm học 2018 - 2019 cho sinh viên các lớp K6, K7, K8, K9. Cụ thể như sau:

Thông báo về việc kiểm tra tiếng Anh cho sinh viên 2 lớp CTTT K1 và K2

20/02/2012

Căn cứ vào kế hoạch học tập và làm việc của CTTT ngành Kỹ thuật Hóa học, chuyên ngành Lọc - Hóa dầu; Căn cứ vào Chương trình đào tạo của CTTT; Được sự...