Thời khoá biểu HKII, năm học 2022-2023

21/02/2023

VP Chương trình tiên tiến thông báo TKB HKII, năm học 2022-2023 các lớp CTTT

Thời khóa biểu HKI, năm học 2021-2022

12/08/2021

Văn phòng Chương trình tiên tiến thông báo Thời khóa biểu (dự kiến) HKI, năm học 2021 - 2022. Chi tiết xem file đính kèm

Thông báo Thời khóa biểu HKII, năm học 2020-2021 và tiếp nhận đăng ký học lại

15/01/2021

Văn phòng Chương trình tiên tiến thông báo Thời khóa biểu chính thức Học kỳ II năm học 2020 - 2021.

Thời khóa biểu HKI, năm học 2020 - 2021

26/08/2020

Văn phòng Chương trình tiên tiến thông báo TKB Học kỳ 1, năm học 2020-2021. Chi tiết xem file đính kèm

Thông báo V/v chuyển đổi hình thức học do dịch COVID-19 và Hướng dẫn học online

14/02/2020

Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo tuần từ 17/02 đến 21/02/2020 như sau:

Thông báo Lịch học môn chuyên ngành (lớp K7) do Giáo sư trường UC Davis giảng dạy

04/02/2020

Theo kế hoạch, lịch học môn ECH 155A của lớp CTTT K 7 do Giáo sư Tonya Kuhl - ĐH UC Davis giảng dạy sẽ bắt đầu từ ngày 11/02 và kết thúc ngày 20/02/2020. Nếu có thay đổi, VP CTTT sẽ thông báo tới sinh viên

Thông báo Lịch học môn Giáo dục quốc phòng – An ninh

04/11/2019

Căn cứ Quy định về đào tạo đối với học phần Giáo dục quốc phòng và An ninh (GDQP-AN) và kế hoạch của Nhà trường, Văn phòng Chương trình tiên tiến thông báo tới sinh viên các lớp Chương trình tiên tiến lịch học môn GDQP-AN như sau: