Lý do bạn nên chọn Chương trình tiên tiến ?

02/03/2021

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật hóa học của trường đại học Mỏ - Địa chất là chương trình đào tạo được xây dựng theo kết cấu Chương trình đào tạo của Đại học California Davis (UC Davis https://www.ucdavis.edu ), Mỹ

Ngành Kỹ thuật hóa học học gì? Ra trường làm gì ?

26/03/2020

Hóa học là một trong những ngành khoa học cơ bản được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Vậy khi theo học ngành hóa, sinh viên sẽ được học những gì và triển vọng nghề nghiệp tương lai như thế nào?

Những vị trí công tác sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH KỸ THUẬT HÓA HỌC của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

20/02/2012

Sau khi tốt nghiệp Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật hóa học, sinh viên có thể đảm nhiệm các công việc:

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH KỸ THUẬT HÓA HỌC - Đi đầu trong đào tạo tài năng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

16/02/2012

Với mục tiêu giúp cho người học nắm vững và có khả năng áp dụng được các kiến thức cơ bản và chuyên ngành để nhận biết, phân tích, và giải quyết hiệu quả những vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực Kỹ thuật hóa học, đặc biệt trong lọc, hóa dầu và chế biến khí.