TB v/v hỗ trợ kinh phí 3G cho sinh viên học trực tuyến

07/04/2020

Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên trong toàn trường học tập trực tuyến, Nhà trường hỗ trợ cước phí truy cập 3G để sinh viên học trực tuyến. Cụ thể xem tại công văn sau: