TB kế hoạch tổ chức cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên HUMG 2020"; Xét tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm 2020

17/03/2020

Văn phòng Chương trình tiên tiến thông báo tới toàn thể sinh viên Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên HUMG 2020" và xét tặng Giải thường Vừ A Dính năm 2020. Chi tiết xem files đính kèm.

Tải về tại đây