Thông báo V/v miễn, giảm học phí HKII năm học 2019-2020; trợ cấp xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và chi phí hỗ trợ học tập cho sinh viên

11/03/2020

Nhà trường thông báo V/v miễn, giảm học phí HKII năm học 2019-2020; trợ cấp xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và chi phí hỗ trợ học tập cho sinh viên. Thời gian giải quyết thủ tục từ 09/03/2020 đến 20/03/2020. Chi tiết xem file đính kèm

(CTCT-SV)

Tải về tại đây