Thông báo đăng ký học lại, học cải thiện - HKII, năm học 2019-2020

18/02/2020

Theo kế hoạch đào tạo, đồng thời để thuận tiện cho việc đăng ký và hạn chế việc đi lại trong thời gian dịch Covid-19 đang diễn ra, Văn phòng Chương trình tiên tiến thông báo và tiếp nhận sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện online TẠI ĐÂY

Sau khi đăng ký, Văn phòng sẽ tổng hợp các đơn đăng ký và gửi danh sách cho giảng viên.

Sinh viên hoàn thành các thủ tục và học phí tại Văn phòng CTTT sau khi có thông báo đi học trở lại.
 
=>> XEM Thời khóa biểu các môn HKII năm học 2019 - 2020 
 
Trân trọng.