Học bổng học hè tại Ba Lan vào mùa hè năm 2020 do Đại sứ quán Ba Lan và NAWA tổ chức.

11/02/2020

NAWA - Cơ quan trao đổi Học thuật Ba Lan sẽ tài trợ 15 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam một khóa học tiếng Ba Lan và tìm hiểu đất nước Ba Lan trong thời gian 2-3 tuần vào tháng 7/2020.

Giá trị học bổng là toàn bộ chi phí ăn ở học tập và đi tham quan tại Ba Lan do NAWA chi trả, thành viên tham gia sẽ chi trả tiền vé máy bay khứ hồi Hà Nội – Ba Lan và bảo hiểm du lịch.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác của HUMG với các cơ sở giáo dục Ba Lan, HUMG sẽ được đề cử 6 ứng viên để ứng cử giành các suất học bổng đó. 

Hạn đăng ký đến ngày 15/02/2020

Yêu cầu: trình độ tiếng Anh B1, ưu tiên các bạn đã đăng ký và học khóa học học tiếng Ba Lan tại Trường (thông qua Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học của Trường).

Đăng ký rất đơn giản: SV đăng ký với Phòng Hợp tác quốc tế và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, cung cấp các thông tin sau: Họ tên và ngày sinh, Sinh viên lớp, khóa, khoa nào? Trình độ ngoại ngữ tiếng Ba Lan (nếu có) và tiếng Anh. Có thể thêm thông tin về mong chờ gì từ khóa học như thời gian, độ dài khóa học…

Trong trường hợp số người đăng ký nhiều hơn số người nhà trường được ứng cử, Nhà trường sẽ tiến hành phỏng vấn để chọn ứng viên.