Thông báo v/v triệu tập sinh viên tham dự Lễ tổng kết năm học 2018-2019

08/10/2019

Thực hiện Kế hoạch công tác tháng 10, Văn phòng Chương trình tiên tiến tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019 và triệu tập toàn thể sinh viên các Khóa (K6, K7, K8, K9 và K10) tham dự:

Thời gian: 8h30, ngày 10/10/2019 (Thứ Năm).

Địa điểm: HT 300

Đề nghị sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ.

Trân trọng ./.

Ghi chú:

Đề nghị các thầy, cô bố trí cho SV học bù để tham dự Lễ tổng kết;

Lớp trưởng thực hiện điểm danh và báo cáo sỹ số của lớp.

Tải về tại đây