Về việc triển khai thủ tục miễn, giảm học phí học kì I năm học 2018 - 2019, trợ cấp xã hội 6 tháng cuối năm 2018 và hỗ trợ chi phí học tập 5 tháng cuối năm 2018 cho sinh viên hệ chính quy

09/09/2018

Nhà trường gửi thông báo tới toàn thể sinh viên hệ chính quy về việc triển khai thủ tục miễn, giảm học phí học kì I năm học 2018 - 2019, trợ cấp xã hội 6 tháng cuối năm 2018 và hỗ trợ chi phí học tập 5 tháng cuối năm 2018.

Nhà trường gửi thông báo số 438/TB-MĐC ngày 07/09/2018 tới toàn thể sinh viên hệ chính quy về việc triển khai thủ tục miễn, giảm học phí học kì I năm học 2018 - 2019, trợ cấp xã hội 6 tháng cuối năm 2018 và hỗ trợ chi phí học tập 5 tháng cuối năm 2018. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng và thủ tục (theo hướng dẫn chi tiết đính kèm)

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ 10/9/2018 đến 08/10/2018 (Lưu ý: Quá thời hạn trên, Nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp bổ sung nào).

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng. 

 
 

(số 438/TB-MĐC)

Tải về tại đây